OVLAŠĆENI SERVIS

Kao ovlašćeni servis, “EKRAN servisni centar” se bavi servisiranjem televizora, audio i video tehnike, montažom i servisiranjem bele i rashladne tehnike u garantnom i vangarantnom roku i to od dobavljača renomiranih brendova sa kojima postoji višegodišnja saradnja.

STRUČNOST

Rukovodeći tim u svome radu teži ka primeni svih zahteva za visok kvalitet usluge i zaštite životne sredine i širi svest o poštovanju svih usvojenih principa poslovanja na sve zaposlene. Naši zaposleni su obučeni za obavljanje posla na svim pozicijama i “EKRAN servisni centar” kontinuirano teži ka tome da se stalno usavršavaju na stručnim seminarima i treninzima.

OPREMLJENOST

Naša vozila poseduju profesionalnu opremu i alat za obavljanje usluge servisa i montaže. Kod uređaja koji u sebi poseduju opasne freone, u slučaju curenja, naši zaposleni su obučeni da ih bezbedno skladište, a da u daljem radu koriste freone koji nisu štetni po životnu sredinu.

Ko smo mi?

 

“EKRAN Servisni centar” osnovan je u Septembru 2014. kao savremeni servis koji je nastao na temeljima “Ekran” servisa radio i TV aparata, a koji datira sa dobrim poslovanjem od 1976. godine.

Kroz osnovu poslovanja “EKRAN Servisni centar” prožeti su implementirani zahtevi standarda za sistem menadžmenta kvaliteta i zaštite životne sredine.

“EKRAN Servisni centar” kontinuirano radi na unapređenju svojih usluga, i kao rezultat toga je saradnja sa velikim brojem poznatih brendova. Između ostalog, “EKRAN Servisni centar” je ovlašćeni i autorizovani Samsung servis, kao i distributer i serviser Magnohrom bojlera. Kao ovlašćeni servis, mi se takođe bavimo servisiranjem i montažom:

  • Televizora
  • Fotoaparata
  • Kamera
  • Mobilnih telefona (Uskoro!)

  • Veš mašina
  • Mašina za sudove
  • Bojlera
  • Klima uređaja

Više o nama...

Naši partneri

Sarađujemo sa velikim renomiranim brendovima u vidu fabričkih garancija, kao i proširivanje saradnje sa lokalnim trgovinskim lancima u vidu tehničkog održavanja objekata.

If sexual pathology is associated with a lack of this hormone, reception of # may be the best solution for the man of the problem. Nowadays, # is the best treatment among men who reached 40 y.o. Read more: